TR EN
Yatırım Felsefesi

 

Magna Capital Portföy Yönetimi’nin hedefi ‘’Satın Alma & Birleşme’’, ‘’Yeniden Yapılandırma’’, ‘’Ayrılma Hakkı’’ gibi özel durumlara bağlı, ‘’event - driven’’ yani olay bazlı stratejiler uygulayarak, yatırımcılarına sürdürülebilir ve uzun vadeli mutlak getiri sağlamaktır. Geçmiş performansı ve şirketlere yönelik spesifik olayları ve özel durumları tespit etme kabiliyeti ile öne çıkarttığımız bu strateji sayesinde piyasanın yönünden bağımsız olarak getiri hedeflerimize ulaşıyoruz. Magna Capital Serbest Fon, Borsa İstanbul’a göre olan düşük volatilitesi ve düşük korelasyonu sayesinde daha az piyasa riski taşımakla beraber TL bazında getiride istikrar sağlamaktadır.
 

Magna Capital ‘’event – driven’’ stratejisi orta ve uzun vadeli değer yatırımı yaklaşımı ile birleştiğinde, şirket bazlı özel durumlara ve olaylara değer yatırımı yapmak, riske göre ayarlanmış getirinin dengeli ama aynı zamanda yüksek olmasını sağlamaktadır. 


Magna Capital, event-driven stratejisi kapsamında ‘’Satın Alma & Birleşme‘’ gibi çeşitli kurumsal işlemlerin yanı sıra, ‘’yeniden yapılandırma’’, ‘’aleni pay alım teklifi’’, ‘’varlık satışı’’, ‘’kısmi yeniden yapılandırma’’, ‘’hisse geri alımı’’, ‘’ortaklıktan çıkarma hakkı’’ gibi şirket özel durum olaylarına da yatırım yapmaktadır. Ancak sorunlu krediler ve iflas tarzındaki spesifik olaylara ilgi duymamaktadır.

 

Portföy yöneticilerimizin yüksek performans sicili, sektördeki bilgi birikimi, doğru hisse senedi seçimi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan riskleri iyi yönetebilmeleri sonucunda ortaya çıkmıştır. Getiriler piyasaya bağlı olmaktan ziyade stratejiye bağlı olduğundan, Magna Capital’in Borsa İstanbul ile olan korelasyonu oldukça düşüktür. Piyasa riskinden çok, şirket özelindeki risklerin minimize edilmesi Magna Capital’in risk yönetimindeki önceliğidir. Bu nedenle yatırım zamanlaması büyük önem teşkil etmektedir.

Şirketler ile ilgili bu tip özel durumlara yönelik duyuru olmadığında da Magna Capital şirket spesifik olaylara yönelik yatırım yapabilmektedir. Temel analiz ve araştırma sonuçlarına, yatırım komitesinin görüşlerine ve tanımlanabilir katalizörlere bağlı olarak bu tip durumlarda da yatırım kararı verebilmektedir. Magna Capital, bir satın alma & birleşme sürecinin bağlı bulunduğu endüstriye bağlı olarak gerçekleşme ihtimali, zamanlaması ve değerleme seviyeleri hakkındaki değerlendirmeleri yapabilme kapasitesine sahiptir.

Fon, genellikle uzun pozisyonda olmakla beraber hızlı değişen piyasa döngülerinin sunacağı fırsatlardan yararlanmak için kısa pozisyonda olabilme esnekliğine de sahiptir. Piyasa oynaklığının arttığı durumlarda da ortaya çıkan fırsatlardan yararlanmak için türev işlemler aracılığı ile limitler dahilinde kaldıraçlı pozisyon alabilmektedir.