TR EN
Ücretlendirme


Yönetim Ücreti: %1

Performans Ücreti: %20 (TL Performans Ölçütü - Benchmark üzeri)