TR EN
Sürekli Bilgilendirme Formu

 

Portföy Yönetimine İlişkin Bilgiler
Son Güncelleme Tarihi: 29.08.2017
Faaliyet Yetki Belgeleri Tarih ve Sayıları
Yeni: 16.09.2015 - PYŞ / PY / 40 / 763
Eski: 15.12.2003 - PYŞ / PY / 22 / 17
 Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi (Yeni)
 
 Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi (Eski)
 
 Esas Sözleşmesi
Yönetilen Portföy Sayısı ve Büyüklüğü
Tür Sayı Büyüklük (TL)
Gerçek Kişiler 70 71.664.289,66
Tüzel Kişiler 7 327.421.780,25
Kollektif Portföyler 1 49.553.719,92
Toplam 78 448.639.789,83
Faaliyet Raporları
Yıl Dönem
2017 31 Mart 30 Haziran    
2016 31 Mart 30 Haziran 30 Eylül 31 Aralık
2015 31 Mart 30 Haziran 30 Eylül 31 Aralık
2014 31 Mart 30 Haziran 30 Eylül 31 Aralık
2013 31 Mart 30 Haziran 30 Eylül 31 Aralık
2012 31 Mart 30 Haziran 30 Eylül 31 Aralık
2011 31 Mart 30 Haziran 30 Eylül 31 Aralık
2010 31 Mart   30 Eylül 31 Aralık
2009       31 Aralık
2008        
Mali Tablolar
Yıl Dönem
2017 31 Mart 30 Haziran    
2016 31 Mart 30 Haziran 30 Eylül 31 Aralık
2015 31 Mart 30 Haziran 30 Eylül 31 Aralık
2014 31 Mart 30 Haziran 30 Eylül 31 Aralık
2013 31 Mart 30 Haziran 30 Eylül 31 Aralık
2012 31 Mart   30 Eylül 31 Aralık
2011   30 Haziran 30 Eylül 31 Aralık
2010        
2009       31 Aralık
2008       31 Aralık
Fon Bilgileri
Belgeler
 Magna Capital Portföy Serbest Fon İzahname
 
 Magna Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon İçtüzük
Yönetimine İlişkin Bilgiler
Ortaklık Yapısı
(%1'den fazla iştiraki olanlar için doldurulur.)
Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı İştirak Tutarı (TL) İştirak Oranı (%)
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 6.525.000,00 100,00%
     
Toplam 6.525.000,00 100,00%
Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları
Adı Soyadı Ünvan
 Hasan Turgay Ozaner Yönetim Kurulu Üyesi
 Tufan Deriner Yönetim Kurulu Üyesi
 Alparslan Ensari Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür
Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Ünvan
 Recep Tümay Şahin Portföy Yöneticisi
 Alparslan Ensari Portföy Yöneticisi

Kaydet

Kaydet