TR EN
Hakkımızda

 

Merkezi İstanbul’da bulunan Magna Capital, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş, amiral gemisi ‘’Magna Capital Serbest Fon’’ olan bağımsız bir portföy yönetimi şirketidir. Serbest Fon ve Özel Portföy Yönetimi seçenekleriyle bireysel ve kurumsal nitelikli yatırımcılara hizmet vermektedir. Kuruluş tarihi 2003’lere dayanan Magna Capital, Mayıs 2014’te çoğunluk hisseleri Ali Murat Zorlu ve Nafiz Kerim Kotan tarafından satın alınmadan önce farklı ortaklık yapıları ve isimler altında faaliyet göstermiştir. Portföy yönetimi şirketleri arasında yönetilen fon miktarını 2014 yılında en hızlı büyüten şirket %742 Magna Capital Portföy Yönetimi A.Ş. olmuştur.

 

Magna Capital'de öncelikli amacımız yatırımcılarımızla uzun vadeli ortaklık ilişkisi içinde, onlara performans ölçütü (benchmark) üzerinde istikrarlı ve mutlak getiri sağlamak, ortaya çıkan piyasa risklerini minimize etmektir.

 

Yatırımcılarımıza ait varlıklar, SPK tarafından ‘’Portföy Saklama Kuruluşu’’ olarak yetkilendirilmiş ve Magna Capital ile Portföy Saklama Sözleşmesi imzalamış olan Saklama Kuruluşu nezdinde, yatırımcılara ait kimlik bilgileri ve buna bağlı hesap kodları ile yatırımcıyla ilişkilendirilecek şekilde saklanmaktadır. Fon’da hesap açılışı, saklama ve raporlama gibi operasyonel işlemler İş Bankası (http://www.isbank.com.tr/TR/ana-sayfa/Sayfalar/ana-sayfa.aspx) aracılığı ile gerçekleştirilirken, fon Magna Capital tarafından yönetilmektedir.

 

Takımımız portföy yöneticiliği alanında sofistike yatırım tecrübesine sahip ve endüstriyel ilişkileri sayesinde farklı menkul kıymet sınıflarında kaynağa ulaşabilen yöneticilerden oluşmaktadır. Stratejilerimiz ve yatırım süreci, kapsamlı analiz ve incelemeler sonucu oluşmaktadır. Ekibimizin vizyon ve zekası bu süreçte kullandığımız sofistike araçlar ve teknikler ile birleşince tipik bir yatırım danışmanlığının ötesinde yatırımlarımızı yönlendirmekteyiz.
 

Son yıllarda, erişilebilirlik, hızlı bilgi akışı, jeopolitik olaylar, merkez bankalarının para politikaları, kaldıraç ve yüksek frekanslı algoritmik işlemler gibi etkenler neticesinde piyasa dinamikleri oldukça değişmiş ve yüksek getiriler elde etmek giderek zorlaşmıştır.

 

Türkiye, jeopolitik ve siyasi bazı riskler barındırmasına karşın, genç ve dinamik nüfusu, hızlı büyüyen ekonomisi ile fon yöneticilerine gelişmekte olan ülkeler arasında getiri açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. 

Magna Capital Portföy Yönetimi’nin hedefi ‘’Satın Alma & Birleşme’’, ‘’Yeniden Yapılandırma’’, ‘’Ayrılma Hakkı’’ gibi özel durumlara bağlı, ‘’event - driven’’ yani olay bazlı stratejiler uygulayarak, yatırımcılarına sürdürülebilir ve uzun vadeli mutlak getiri sağlamaktır. Geçmiş performansı ve şirketlere yönelik spesifik olayları ve özel durumları tespit etme kabiliyeti ile öne çıkarttığımız bu strateji sayesinde piyasanın yönünden bağımsız olarak getiri hedeflerimize ulaşıyoruz. Magna Capital Serbest Fon, Borsa İstanbul’a göre olan düşük volatilitesi ve düşük korelasyonu sayesinde piyasa riski taşımamakla beraber TL bazında getiride istikrar sağlamaktadır.


Daha detaylı bilgi için ''Yatırım Felsefemiz'' bölümüne bakınız.