TR EN
DUYURU

Şirketimizin 6.525.000 TL tutarındaki sermayesinin tamamını temsil eden payların T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun ekte sunulan 18.07.2017 tarih ve 12233903-335.06-E.8536 sayılı yazısı çerçevesinde İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.’ne devredilmesi onaylanmış olup, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.’nin Şirketimiz ortakları ile imzaladığı hisse devir sözleşmesinin gerekliliklerini yerine getirmesini müteakiben pay devrinin gerçekleştirilmesi ve Şirketimizin tüm varlıkları ve yükümlülükleri ile İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. bünyesinde birleştirilmesi planlanmaktadır. Bu çerçevede, Şirketimiz aracılığı ile müşterilerimize sunulmakta olan portföy yönetim hizmetleriplanlanan birleşme sonrasında İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından sunulacaktır.

Planlanan pay devri, ekli Kurul yazısında da belirtildiği üzere, en erken işbu duyuru tarihini takip eden bir ay sonrasında, 25.08.2017 tarihinde gerçekleştirilecektir. Durumu ve gereğini bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Magna Capital Portföy Yönetimi A.Ş.

EK: 18.07.2017 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu Yazısı