TR EN

Saygı değer Yatırımcılarımıza Duyurulur

Magna Capital Portföy Yönetimi A.Ş.’nin %100 pay devri, Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayı ile 25 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleşmiş olup, bu tarih itibariyle, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş., şirketin paylarının tamamına sahip olmuştur. Aynı tarih itibariyle, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür atamaları yapılmıştır.

29 Eylül 2017 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayı ile, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ile paylarınının %100’üne sahip olduğu Magna Capital Portföy Yönetimi A.Ş.nin, kolaylaştırılmış birleşme yöntemi ile, bütün hak ve yükümlülükleriyle birleştirilmesine onay vermiştir. Birleşme işlemleri, 24 Ekim 2017 tarihi ile tamamlanmış olup, Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş., portföy saklayıcısı olarak, Magna Capital Portföy Yönetimi A.Ş. gibi Türkiye İş Bankası A.Ş. ile çalışmaktadır. Bu kurum nezdinde açılmış olan yatırımcı hesaplarının, Magna Capital Portföy Yönetimi A.Ş.’den, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş’ye devri gerçekleşecektir.

Kuruculuğunun İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.’ye , devroluncağı ve yatırımcılarımızın katılma payı sahibi oldukları IAP, Magna Capital Portföy Serbest Fonu, Magna Capital Portföy Yönetimi A.Ş.’den İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.ye katılan ekip ile, aynı özen ve titizlikle İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmeye devam edecektir.

Her türlü sorularınız için İstanbul Portföy Yatırımcı İlişkileri Müdürü Müge Çağlar’a mcaglar@istanbulportfoy.com adresinden e-posta ile ve 0212 227 56 00 x123 numaradan da telefon ile ulaşabilirsiniz.

Sizlerle, uzun vadeli ve bol kazançlı bir yatırımcı ilişkisine adım atmış olduğumuza inanıyoruz.

Saygılarımızla,

Alpaslan Ensari
Genel Müdür
Magna Capital Portföy Yönetimi A.Ş.
Tufan Deriner
Yönetim Kurulu Başkanı
Magna Capital Portföy Yönetimi A.Ş.