TR EN
Çekince Bildirimi

Geçmiş portföy getirileri ile ilgili tüm bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır, gelecek için referans ve performans için bir garanti teşkil etmez. Bu dökümanda yer alan bilgiler hukuki, vergisel veya finansal bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, bir finansal hizmet teklifi olarak da yorumlanmamalıdır. Burada bahsedilen portföy yönetimi hizmetleri sadece Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) sermaye piyasasI mevzuatında belirtilen ‘’nitelikli yatırımcı’’ tanımına uyan kişi ve kurumlara yönelik olarak tasarlanmış olup, mali profili bu tanıma uymayan yatırımcıların finansal durumu, risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir.